วัดพุทธปทีป กรุงลอนดอน

 

ทริปกรุงลอนดอนของผมกับครูดารินทร์ครั้งนี้ได้มีโอกาสไปวัดพุทธปทีปถึงสองครั้ง คือวันที่สัมผัสกรุงลอนดอนอย่างจริงจังเป็นครั้งแรก กับวันลาจากกรุงลอนดอนกลับเมืองไทยโดยแวะที่วัดก่อนเดินทางไปสนามบินฮีทโทรว์ ซึ่งทั้งสองวันนั้นทางวัดมีงานสำคัญและมีคนไทยไปชุมนุมกันมากพอสมควร คือวันแรกเป็นงานตักบาตรเทโวเนื่องในวันออกพรรษา และวันที่สองเป็นงานวันลอยกระทง
ก่อนอื่นขอนำลงข้อมูลของวัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนพอสังเขป

(ขอบคุณเว็บไซ้ต์ http://www.padipa.org/ และ http://www.oknation.net/blog/print.php?id=88737)
วัดพุทธปทีป เป็นวัดไทยแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในทวีปยุโรป  โดยมูลนิธิวัดพระพุทธศาสนา ณ กรุงลอนดอน  ด้วยความมุ่งหวังว่าจะให้เป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาในทวีปยุโรป  ครั้งแรกตั้งอยู่ ณ ถนนไครสต์เชิร์ช  ริชมอนต์  กรุงลอนดอน


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีเปิดป้ายวัดและพระราชทานพระพุทธรูปโบราณปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ประดิษฐานไว้เป็นพระประธานประจำที่วัด และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า พระราชทานนามพระอารามแห่งนี้ว่า “วัดพุทธปทีป”


ต่อมาใน พ.ศ. 2519 วัดพุทธปทีปได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนคาร์โลนน์  วิมเบิลดัน ลอนดอน (14 Calonne Road Wimbledon London , England) ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ.2522  รัฐบาลไทยและพุทธศาสนิกชนร่วมกับมูลนิธิฯ ได้จัดสร้างอุโบสถตามแบบสถาปัตยกรรมไทยออกแบบโดยสถาปนิกของกรมศิลปากร คุณประเวศ ลิมปรังษี ลักษณะเป็นอาคารจตุรมุข  กว้าง 7 เมตร ยาว 19 เมตร มีกำแพงแก้วรอบอุโบสถ มีห้องใต้ดินเป็นโถงใหญ่สำหรับใช้เป็นห้องสมุด และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ใช้งบประมาณราว 40 ล้านบาท สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2525 หลังจากนั้นได้มีการทำพิธีผูกพัทธสีมาเพื่อให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ตามประเพณีไทย  เมื่อวันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2525ภายในพระอุโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังมีลักษณะแบบจิตรกรรมไทยดังเดิมผสมผสานกับการแสดงออกตามแนวคิดของศิลปินผู้เขียน โดยมีที่มาดังนี้

....มูลนิธิวัดพระพุทธศาสนา ณ กรุงลอนดอน  ได้เพียรเสาะหาจิตรกรอาสาสมัครฝีมือดีมาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นเวลาประมาณ  ๒  ปี  แต่ก็ไม่สามารถจะหาได้  อย่างไรก็ตาม  ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้มีจิตรกร  ๓  คน  แสดงความจำนงกับมูลนิธิฯ  ขออาสาเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังอุโบสถวัดพุทธปทีป  พร้อมกับผู้ช่วยอาสาสมัครอีก  ๒  คนโดยไม่คิดค่าจ้าง  ขอแต่ให้มูลนิธิฯ  จัดอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเขียนภาพให้เท่านั้น  จิตรกรทั้ง ๓ คือ  เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์  ปัญญา  วิจินธนสาร  และปาง  ชินะสาย....

(จากหนังสือภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดพุทธปทีป, กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ จำกัด)

รายชื่อส่วนหนึ่งของศิลปินผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดพุทธปทีปซึ่งทางวัดเรียกว่าจิตรกรอาสาสมัคร แกะสลักบนป้ายหินอ่อนตั้งอยู่ที่สนามหน้าพระอุโบสถ ปัจจุบันมีหลายท่านเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงของเมืองไทย และหนึ่งในนั้นคือศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรม คนล่าสุด (ปี 2554) คือ อาจารย์ เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้เขียนภาพนิพพาน ไตรภูมิ


เนื่องจากวันนั้นมีคนเข้ามาไหว้พระในโบสถ์ตลอดเวลาผมจึงไม่มีโอกาสเก็บภาพจิตรกรรมฝาผนังโดยละเอียดวัดพุทธปทีป มีอาณาบริเวณประมาณ 10 ไร่เศษ ส่วนหนึ่งยังคงสภาพธรรมชาติมีบรรยากาศร่มรื่น สำหรับใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมในฤดูร้อน และจัดงานสำคัญเช่นงานลอยกระทง


กลุ่มต้นเมเปิ้ลข้างพระอุโบสถถ้ามาในจังหวะเหมาะ ๆ ซึ่งก็หลังจากนี้อีกไม่กี่วันใบจะเปลี่ยนสีแดงสีเหลีองเต็มต้นสวยงามมาก ผมมาอีกครั้งในวันลอยกระทงปรากฎว่าเลยเวลาไปแล้วอาคารหลังใหญ่สไตล์อังกฤษด้านหน้าสุดหลังจากผ่านประตูวัดเข้ามาคือกุฏิสงฆ์ บริเวณด้านหลังอาคารจัดเป็นที่รับประทานอาหารร่วมกันสำหรับญาติโยมในวันสำค้ญทางศาสนา


อาคารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดพุทธปทีป สำหรับใช้ในกิจกรรมหลายอย่าง โดยเฉพาะการจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ให้แก่ลูกหลานไทยที่เติบโตในประเทศอังกฤษ


จากบรรยากาศที่ได้พบเห็น วัดพุทธปทีปนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจทางพุทธศาสนาสำหรับคนไทยในต่างแดนแล้ว ยังเป็นเป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์อีกด้วย


ภาพนี้เป็นวันวันแรกที่ผมไปเป็นวันตักบาตรเทโว ส่วนใหญ่มากันเป็นครอบครัวปูเสื่อตั้งวงสังสรรค์กันแบบไทย ๆ


เด็ก ๆ วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน


เสียดายผมไปถึงช้าไปหน่อย ถ้าเป็นช่วงเช้าบรรยากาศจะคึกคักกว่านี้มาก


ภาพนี้ถ้าปิดป้ายชื่อวัดแล้วก็เหมือนไปยืนอยู่ที่วัดใดวัดหนึ่งในเมืองไทย


บริเวณลานกว้างหลังพระอุโบสถ ในวันลอยกระทงใช้เป็นสถานที่ประกวดนางนพมาศ


แต่ก่อนที่จะถึงวันลอยกระทงผมขอคั่นด้วยรายการชะโงกทัวร์สนามวิมเบิลดัน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดพุทธปทีปเท่าไหร่นักประตูทางเข้า ช่วงนี้ไม่มีการแข่งขันจึงค่อนข้างเงียบเหงาเห็นบอกว่าถ้าเป็นช่วงแข่งขันเทนนิสรายการวิมเบิลดันจะมีคนมากางเต๊นท์เข้าคิวซื้อตั๋วเข้าชมกันเต็ม


ทางเข้าอีกประตูหนึ่ง


ไม่ได้เข้าชมสนามแต่ขอถ่ายรูปหน้าเซ็นเตอร์คอร์ทเป็นที่ระลึกเสียหน่อย


เพราะชื่อเซ็นเตอร์คอร์ทนี้ได้ยินคุ้นหูจากข่าวกีฬาในช่วงที่มีการแข่งขัน ซึ่งคู่สำคัญก็จะต้องมาเล่นที่คอร์ทนี้


ทางเข้าสำหรับขาใหญ่โดยเฉพาะ ไม่ทราบว่ารูปปั้นข้างหน้าเป็นตำนานนักเทนนิสท่านใดใครรู้ช่วยตอบที แต่ผมชอบไม้เลื้อยที่ขึ้นตามเสา มีหลายสีสวยดีจะว่าเป็นต้นตีนตุ๊กแกก็ไม่ใช่


พิพิธภัณฑ์วิมเบิลดัน ถ้าเป็นคอเทนนิสต้องไม่พลาด


ด้านหน้ามีร้านขายของที่ระลึก


แต่ผมขอเป็นนักวินโดว์ช้อปตามถนัด

คราวนี้ย้อนกลับมาเที่ยวงานวันลอยกระทงที่วัดพุทธประทีปกันต่อ วันนี้คึกคักมาก


และส่วนมากก็มากันเป็นครอบครัวเช่นเคย


กระทงก็มีขาย


ต้นเดือนพฤศจิกายน ปี 54 ช่วงนั้นน้ำกำลังท่วมกรุงเทพ จึงมีกิจกรรมบริจาคช่วยน้ำท่วมด้วย


พวงมาลัยน้ำใจสำหรับซื้อไปเชียร์นางนพมาศ


ซุ้มของวัดธรรมประทีป กรุงเอดินเบอระ สก๊อตแลนด์ ซึ่งมีหลวงพี่เจ้าอาวาสมานั่งให้ศีลให้พรผู้มีจิตรศัรทธาด้วยตนเอง เห็นว่าท่านเป็นนักไอทีตัวยง งานหนังสืองานอาร์ตเวิร์คของวัดท่านทำเองหมด ท่านยังได้ให้นามบัตรผมพร้อมเชิญชวนว่าถ้าโอกาสหน้าไปเที่ยวสก๊อตแลนด์แล้วไปพักที่วัดก็ได้


เวทีประกวดนางนพมาศดูแล้วได้บรรยากาศงานวัดบ้านเราจริง ๆ


แต่พอหันกลับมาทางคนดูแล้วไม่ใช่


ตอนนี้กำลังสัมภาษณ์นางงามซึ่งแต่ละคนได้ซองคำถามไม่เหมือนกัน ทำเหมือนเวทีใหญ่ยังไงยังงั้น พอจำได้ราง ๆ ว่าคำถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและเมืองไทย


วันนั้นอากาศค่อนข้างหนาวโดยมีลมพัดตลอดเวลา รู้สึกสงสารนางงามเหมือนกัน เพราะเห็นตอนลงจากเวทีต่างรีบคว้าเสื้อกันหนาวมาสวมทันที


ไฮไล้ท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของงานก็คือตลาดนัดอาหารไทย โดยมีร้านอาหารไทยมาออกร้านมากมาย บรรยากาศทั้งรูป รส กลิ่น เสียง ใช่เลย ดังตัวอย่างบางส่วนข้างล่างนี้ขอปิดท้ายด้วยภาพนางนพมาศประจำปี 2554 ซึ่งได้รับมงกุฎสายสะพายและตั๋วเครื่องบินไปกลับ ลอนดอน - กรุงเทพ เป็นรางวัล
 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน ก.พ.152012

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 985 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน