ฟ้อนศรีล้านนา

ก.พ.162011

 

นาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์

ฟ้อนศรีล้านนา

โรงเรียนสันทรายหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 2
ออกแบบท่ารำและควบคุมการฝึกซ้อมโดย

ครูดารินทร์ เขื่อนสุวรรณ

ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


แนวคิด

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีอายุกว่า 700 ปี มีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและธรรมชาติที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ โรงเรียนสันทรายหลวงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้นำความเป็นศรีแห่งล้านนาของเมืองเชียงใหม่ และนาฏลักษณ์ของนาฏศิลป์พื้นเมือง มาสร้างสรรค์ขึ้น

บทร้อง

บรรยายถึงที่มาตั้งแต่ดินแดนสุวรรณภูมิ จนมาถึงดินแดนถิ่นล้านนา เชียงใหม่ ซึ่งก่อตั้งโดยพระมหากษัตริย์สามพระองค์ กล่าวถึงธรรมชาติ เชื้อชาติของชนเผ่าต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผู้คนมีน้ำใจไมตรี พูดจาอ่อนหวานยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตรกับผู้มาเยือน มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง ที่สำคัญคือมีวัฒนธรรมประเพณีอันมีเอกลักษณ์

การประดิษฐ์ท่ารำ

ประยุกต์การใช้แม่ท่า นาฏยศัพท์ ภาษานาฏศิลป์ มาตีบทให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และได้นำการฟ้อนเจิง ฟ้อนผาง ซึ่งเป็นนาฏศิลป์พื้นเมือง มาผสมผสาน เพื่อให้ภาพของความเป็นล้านนาเด่นชัดขึ้น

ดนตรี

บรรเลงโดยดนตรีพื้นเมือง ประกอบด้วย สะล้อ ซึง ปี่จุ่ม ฉาบ ฉิ่้ง ฆ้อง โหม่ง

เครื่องแต่งกาย

แต่งกายแบบสตรีชาวล้านนา นุ่งผ้าถุงกรอมเท้า สวมเสื้อแขนกระบอก ห่มสไบ เกล้าผม เสียบดอกเอื้อง หรือกล้วยไม้พื้นเมือง


ผู้แต่งบทร้อง

วิไล เซอหมื่อ

ผู้ช่วยฝึกซ้อม

ธนากร ศรีสุรินทร์


การแสดงนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ฟ้อนศรีล้านนนา ชุดนี้ ได้ชนะเลิศเป็นตัวแทนของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่เขต 2 เข้าแข่งขันนาฏศิลป์สร้างสรรค์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2553

ได้รับรางวัลเหรียญทอง
JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

http://www.youtube.com/watch?v=Rnr9gplzLecแก้ไขล่าสุด ใน ต.ค.062013

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 933 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน