ฟ้อนหมากศรีสันทราย

(บทความนี้เขียนครั้งแรกเมื่อ เสาร์, 29 สิงหาคม 2009 08:53)


ออกแบบท่าฟ้อนและฝึกซ้อมโดย
ครูดารินทร์ เขื่อนสุวรรณ
ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
โรงเรียนสันทรายหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 2ฟ้อนหมากศรีสันทราย
เป็นท่าฟ้อนที่ได้แนวคิดจากคำขวัญของอำเภอสันทรายคือ "เกษตรดี สตรีสวย รวยหมาก ของฝากข้าวแต๋น" เพราะอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นแหล่งผลิตข้าวแต๋นที่มีชื่อแล้ว ยังปลูกต้นหมากกันมาก โดยเฉพาะที่ตำบลสันทรายหลวง ทำให้อาชีพเกี่ยวกับการทำหมากเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของประชาชนในท้องถิ่น มาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย แต่ปัจจุบัน เป็นที่น่าเสียดายว่า ผู้ประกอบอาชีพนี้เหลือน้อยเต็มที
เพื่อเป็นการให้ความสำคัญและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ประจำอำเภอสันทราย ครูดารินทร์ เขื่อนสุวรรณ จึงได้ประดิษฐ์ท่าฟ้อน โดยจำลองกิจกรรมเกี่ยวกับการทำหมากของชาวสันทราย กิจกรรมสำคัญได้แก่

- การคัดเลือกหมาก
- การผ่าและซอยหมาก
- การเสียบหมากและร้อยเป็นพวง
- การนำหมากไปตากให้แห้ง
- การจัดหมากให้เป็นระเบียบ
- กิจกรรมรื่นเริงหลังจากการทำงานทั้งนี้ ได้นำภาษานาฏศิลป์และนาฏยศัพท์มาเป็นหลักในการออกแบบ
จนได้การแสดงฟ้อนหมากศรีสันทรายขึ้นวิดีทัศน์ฟ้อนหมากศรีสันทราย

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


หมายเหตุ : ฟ้อนหมากศรีสันทรายที่ปรากฏนี้ เป็นงานออกแบบเบื้องต้น ยังมีหลายสิ่งที่ยังต้องแก้ไขอีก ระหว่างนี้อยู่ในระหว่างแก้ไขปรับปรุง รวมทั้งพัฒนาให้เป็นสื่อมัลติมีเดียที่สมบูรณ์


 ฟ้อนหมากศรีสันทราย เป็นหนึ่งในกิจกรรมนาฏศิลป์ท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์

อีกหนึงในกิจกรรมนาฏศิลป์ท้องถิ่น ของครูดารินทร์ เขื่อนสุวรรณ คือ

"ฟ้อนข้าวแต๋น"

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน ต.ค.062013

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 931 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน