ป่านี้สีทอง


ภาพยนต์สารคดีเรื่องนี้สร้างในปี 2535 นำเสนอความรู้เกี่ยวกับต้นสัก วงจรชีวิตของต้นสัก ซึ่งเป็นไม้ที่มีประโยชน์และคุณค่าสูง เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปลูกในที่ดินของตนเอง  ทั้งนี้เพราะรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งมีสาระสำคัญคือ

อนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกไม้ที่เคยหวงห้ามในอดีต เช่นไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ฯลฯ เพื่อการค้าได้ ซึ่งนอกจากประชาชนจะได้ประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังใด้มีส่วนร่วมในการปลูกและรักษาป่าไม้ของชาติโดยรวมอีกทางหนึ่ง


JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ใน ส.ค.042011

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 959 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน