เจดีย์วัดเจ็ดยอด เชียงใหม่

คลิปวิดีโอเจดีย์วัดโพธารามมหาวิหารหรือวัดเจ็ดยอดนี้
เป็นส่วนหนึ่งของคอลัมน์ 

"เจดีย์ศิลปะล้านนา"JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

เจดีย์วัดเจ็ดยอด ตอนที่ 1
เป็นเรื่องราวของ เจดีย์ที่ตั้งอยู่บนวิหารทรงสี่เหลี่ยม
ซึ่งมีแบบอย่างมาจากเจดีย์มหาโพธิวิหารที่พุทธคยา อินเดีย
เป็นเจดีย์ลักษณะสี่เหลี่ยมทรงสูงจำนวน 5 องค์ และเจดีย์กลมทรงลังกาอีก 2 องค์
รวมแล้วมียอดเจดีย์ทั้งสิ้น 7 องค์ หรือ 7 ยอด
อันเป็นที่มาของชื่อวัดเจ็ดยอด
---------------------------------------------------------------------------------------เจดีย์วัดเจ็ดยอด ตอนที่ 2
"อนิมิสเจดีย์" เป็นหนึ่งในสัตตมหาสถาน
หมายถึงสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกประทับยืนทอดพระเนตรโพธิบัลลังก์
หลังจากตรัสรู้อนุตรสัมโพธิญานแล้ว
มีลักษณะเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม มีซุ้มจระนำโดยรอบ

----------------------------------------------------------------------------------------


เจดีย์วัดเจ็ดยอด ตอนที่ 3
"เจดีย์พระแก่นจันทน์แดง"
เป็นมณฑปทรงปราสาทที่มีซุ้มมณฑปลักษณะโค้ง
และ "เจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าตืโลกราช"
ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงลังกากลม


----------------------------------------------------------------------------------------
แก้ไขล่าสุด ใน ต.ค.062013

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 922 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน