(บทความนี้เขียนเมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2009)


วัดข่วงกอม ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี สร้างโดยครูบาศรีวิชัย เดิมมีสภาพทรุดโทรมเกินกว่าจะซ่อมแซม จึงเกิดการร่วมแรงร่วมใจระหว่างชาวเมืองปาน ช่างฝีมือท้องถิ่นและสถาปนิกของการเคหะแห่งชาติ โดยการนำของ ดร.วทัญญู ณ ถลาง อดีตผู้ว่าคนแรกของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งท่านเป็นสถาปนิกมีชื่อเสียงคนหนึ่งของไทย ที่มาใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการที่จังหวัดลำปาง ออกแบบวัดข่วงกอมใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่โบสถ์ ศาลาราย หมู่กุฏิ ซุ้มประตูโขงและภูมิทัศน์แวดล้อม โดยยังคงเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาเดิมของท้องถิ่น ก่อสร้างด้วยวัสดุพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นนำมาประยุกต์กับเทคโนโลยีสมัยใหม่  ทำให้ได้ผลงานออกมางดงามตามความต้องการของทุกฝ่าย และเป้นผลงานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่ง
.

ดร.วทัญญู ณ ถลาง จบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  จบปริญญาโททางการบริหารจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย  และปริญญาโททางสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา

เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (คนแรก) เป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายกสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม สมาชิกวุฒิสภาและประธานคณะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี


ปัจจุบัน อาจารย์วทัญญู ณ ถลาง  มีอายุ 86 ปี ท่านใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในชนบทที่หมู่บ้านเล็กๆ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง   ดำรงตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและผู้คนที่อยู่รอบข้าง ได้รับการยอมรับ และความเคารพรักจากทุกคนในสังคมเล็กๆแห่งนี้ ชาวบ้านพากันเรียกว่า ''คุณพ่อ'' (ขอบคุณ : yimsiam.com)

 

...


แก้ไขล่าสุด ใน ต.ค.052013

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 637 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน