จิตรกรรมและผ้าลายน้ำไหลวัดหนองบัว

ธ.ค.282010

 

 

วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว ต. ป่าคา อ. ท่าวังผา จ. น่าน ตามประวัติกล่าวว่า เดิมตั้งอยู่ริมหนองบัว (หนองหยิบ) อยู่ห่างจากที่ตั้งในปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร สัณนิษฐานว่าเดิมคงสร้างด้วยไม้ จึงผุพังไปหมดแล้ว วัดหนองบัวในปัจจุบัน พระสุนันต๊ะ (ครูบาหลวง) และชาวบ้านหนองบัว ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ประมาณ ปี พ.ศ. 2405

วิหารหนองบัวแห่งนี้ เป็นสถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง เช่นเดียวกับวิหารหลวงวัดพระบรมธาตุแช่แห้ง ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวัดหนองบัว รูปทรงเป็นรูปเตี้ยแจ้ มีส่วนหลังคาคลุมลงมาต่ำมาก ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก  ภายในวิหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือมุขหน้าและส่วนตัววิหาร

ส่วนมุขหน้า ลดขนาดย่อมุมลงมาจากส่วนวิหาราประมาณ 1 เมตร  เหนือกำแพงรอบมุขเป็นลูกกรงลูกมะหวดกลึงกลม ฐานอาคารภายนอกเป็นฐานบัวคว่ำยาวตลอดแนว

มีซุ้มประตูมุขสี่เหลี่ยมโล่ง มีความสูงมากเพื่อให้แสงส่องผ่านเข้าไปในตัววิหาร


ส่วนตัววิหาร ผนังหุ้มกลองด้านหน้ามีซุ้มประตูเชื่อมระหว่างมุขกับตัววิหาร ส่วนด้านหลังทึบ
ผนังด้านข้างเจาะช่องหน้าต่าง เดิมหน้าต่างมีขนาดเล็ก แต่ตอนบูรณะในปี พ.ศ. 2469 ได้ขยายให้ใหญ่ขึ้น

หน้าต่างแถวหน้าสุดสองข้าง และด้านหน้าช่วงย่อมุมเป็นลูกกรงลูกมะหวดกลึงกลมเหมือนกับโถงมุขด้านหน้าแต่ภายในปิดทึบ

ส่วนผนังด้านข้างด้านทิศเหนือค่อนไปทางด้านหลัง มีประตูข้างขนาดไม่ใหญ่นัก

ที่ประตูมีมุขยื่นออกมา เข้าใจว่าต่อเติมขึ้นภายหลังเพื่อเป็นทางเดินเชื่อมกับกุฏิที่อยู่ทางทิศเหนือของวิหารมากกว่า เพราะฝีมือการสร้างไม่กลมกลืนกับอาคารโดยรวม

หน้าบันโถงทางเข้าเป็นลายแกะไม้ลายเครือเถา ช่องไฟระหว่างตัวลายห่าง เน้นตัวลายมากกว่าปกติ กรอบประตูทางเข้ามุขหน้าแกะไม้เป็นลายประจำยาม

เครื่องประดับหลังคาเป็นรูปตัวสัตว์ เช่น ช่อฟ้า หางหงส์เป็นรูปพญานาค ลำยองเป็นครีบนาค


แต่ช่อฟ้าด้านหน้าของตัววิหารเป็นรูปช้าง

ประตูทางเข้ามีรูปปั้นสิงห์อยู่สองข้าง

เนื้อที่ภายในส่วนวิหารแบ่งตามยาวออกเป็น 3 ห้อง โดยมีแนวเสาพาไล 2 แนว เป็นแนวแบ่งกั้น บริเวณแนวกลางมีเนื้อที่มากเป็นกึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งหมด

ผนังภายในเขียนภาพจิตรกรรม แต่เป็นการเขียนภายหลังเพราะวัดหนองบัวในระยะแรกยังไม่มีจิตรกรรมฝาผนัง

สุดด้านหลังเป็นพระประธานประดิษฐานบนฐานชุกชีนขนาดหน้าตัก 9 ศอก สร้างด้วยอิฐสอปูนลงรักปิดทองทั้งองค์

ผืนหลังคาส่วนที่คลุมอาคารหลังใหญ่ เป็นหลังคาสองชั้นลดระดับทั้งด้านหน้า และด้านหลัง แต่ละชั้นลดซอยหลังคา 2 ตับ

หลังคามุขโถงก็ลดระดับลงมา 2 ชั้น เช่นกัน

หลังคาระหว่างมุขโถงและหลังคาวิหารลดต่ำกว่ากันมาก

ด้านทิศใต้ของวิหารใหญ่ มีวิหารเล็กอีก 1 หลัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก สภาพในปัจจุบันยังไม่ได้มีการบูรณะเหมือนกับวิหารใหญ่

ลักษณะวิหารแบ่งออกเป็น 2 ส่วน เช่นเดียวกัน คือส่วนมุขหน้าและส่วนตัววิหาร

ลวดลายแกะสลักไม้หน้าบันโถงทางเข้าเป็นลายลายเครือเถาเหมือนกับวิหารใหญ่ แต่มีมีรายละเีอียดแน่นและช่องไฟลงตัวกว่า


ที่น่าสนใจคือลายแกะสลักหน้าบันส่วนวิหารมีรูปครุฑแทรกอยู่ เหมือนกับหน้าบันวัดบุญยืนที่ อ.เวีบงสา น่าน

ช่อฟ้าส่วนหน้ามุขเป็นรูปหงส์ เปรียบเที่ยบกับช่อฟ้าวิหารใหญ่

ส่วนช่อฟ้าของตัววิหารเป็นรูปช้าง

รอบชายคาประดับด้วยไม้ฉลุแนวตั้งเรียงต่อกัน

เหนือประตูทางเข้าส่วนวิหาร มีลายปูนปั้นพระพุทธรูปอยู่ภายใต้ซุ้มเรือนแก้วรูปพญานาคเกี่ยวกระหวัดกัน 4 ตัว

กระดานดำเขียนภาษาเมืองสีขาว ติดไต้หลังคามุขทางเข้า ไม่รู้มีเนื้อหาว่าอย่างไร

พระพุทธรูปปูนปั้นภายในวิหารบนฐานชุกชีประดับกระจก

ผนังภายในวิหารเรียบเกลี้ยง ไม่มีจิตรกรรมฝาผนัง

ย้อนกลับมาชมจิตรกรรมฝาผนังในวิหารใหญ่ของวัดหนองบัว ซึ่งถือได้ว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่มีคุณค่าทางศิลปะใกล้เคียงกับจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ยังมีต่อ....


แก้ไขล่าสุด ใน ต.ค.052013

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 643 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน