น่าน...ไง ตอนที่ 1

05ก.ค. 2011 Written by  Administrator

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ผมออกเดินทางจากเชียงใหม่แต่เช้ามืดตามเคย มาเจอดวงอาทิตย์ขึ้นที่ลำปาง จอดถ่ายรูปตามระเบียบ
จากลำปางไปแพร่ผมไม่ตรงไปเด่นชัย แต่เลี้ยวเข้าทางอำเภอลองเพื่อแวะชมสถานีรถไฟบ้านปิน เป็นสถานีรถไฟเล็ก ๆ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2494ภาพนี้ผมถ่ายเมื่อเดือนเมษายน 2550 ก่อนบูรณะในปัจจุบันตัวอาคารสถานีออกแบบแปลกไปจากแบบมาตรฐานของสถานีรถไฟเล็ก ๆ ทั่วไปซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว แต่นี่เป็นอาคารสองชั้นแบบยุโรป ประตูและหน้าต่างโค้ง ช่องลมเหนือหน้าต่างเป็นไม้ฉลุ ผนังคั่นด้วยไม้แบบทิวดอร์ เปรียบเทียบก่อนบูรณะ ภาพล่างประตูเป็นผนังโค้ง  ผมดูลักษณะโดยรวม แล้วเหมือนกับเอาส่วนหนึ่งของสถานีรถไฟลำปางมาใช้
ช่องขายตั๋วเป็นไม้ฉลุโปร่งลวดลายแบบฝรั่ง
ชานชาลาสถานีกับแสงแดดยามเช้า
ห้องควบคุมสับหลีกราง ผมสะดุดตากับเครื่องสีเขียวคล้ายกับตู้โทรศัพท์ที่ตั้งอยู่ข้าง ๆ เขาติดป้ายว่าห้ามเข้า แต่ผมขอยื่นกล้องเข้าไปถ่ายรูปเพราะสงสัยว่ามันคือตู้อะไร ?
เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ จึงไม่ได้ถามให้หายสงสัย แต่คิดว่าคงเกี่ยวข้องกับการสับหลีกราง เห็นร่องรอยของการใช้งานแล้ว เก๋าดี และคิดว่าปัจจุบันคงยังใช้งานอยู่
ชื่อบริษัทผู้ผลิต
จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งที่ผมผ่านเมืองลองนี้ เพราะครูดารินทร์สนใจผ้าตีนจกซึ่งเป็นงานหัตถกรรมที่มีชื่อของที่นี่ จนเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญอำเภอลอง แต่เนื่องจากเช้าไปหน่อยหลายร้านยังไม่เปิด จึงเอาไว้มาแวะตอนขากลับก็แล้วกัน
จากแพร่ไปน่านระยะทางประมาณ 100 ก.ม. มีคดเคี้ยวขึ้นเขาบ้าง แต่ถนนลาดยางกว้างขับสบาย ๆถึงจังหวัดน่าน มุ่งตรงไปวัดภูมินทร์เป็นจุดแรกทันที เนื่องจากวัดภูมินทร์มีรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมไทยที่น่าสนใจมาก จึงเขียนเป็นคอลัมน์เฉพาะ ตามลิ้งค์นี่ไปครับ

สถาปัตยกรรมและจิตรกรรมไทยวัดภูมินทร์
ที่ลานจอดรถข้างวัดภูมินทร์ มีร้านขายสินค้าโอท้อป และของที่ระลึกอื่น ๆ ของจังหวัดน่าน โดยเฉพาะผ้าทอแบบต่าง ๆ ถ้าไม่มีเวลาไปถึงแหล่งผลิตก็สามารถซื้อติดไม้ติดมือได้เลย
จุดต่อไปคือวัดคู่บ้านคู่เมืองน่าน คือวัดพระบรมธาตุแช่แห้ง ที่นี่ก็เช่นเดียวกันกับวัดภูมินทร์ ตามลิ้งค์นี่ไปครับ

พระบรมธาตุแช่แห้ง
ที่วัดพระธาตุแช่แห้งวันนั้น มีเด็กนักเรียนโรงเรืยนหนึ่งในจังหวัดน่าน สงสัยต้องทำรายงานส่งครู เห็นระดมสมองจดใส่สมุดกันใหญ่ เด็กกลุ่มนี้น่ารัก ผมเข้าไปทักทายถ่ายรูป ขากลับยกมือสวัสดีกันทุกคน
ขออนุญาตนำชื่อนักเรียนและโรงเรียนมาลงหน่อย
อ่านต่อ น่าน...ไง ตอนที่ 2
Rate this item
(0 votes)
Last modified on วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 20:26 น.

467 คอมเมนต์คอมเมนต์

 • Comment Link Jeffrey

  I would like to thank youu ffor thhe efforets you have puut in writing his
  blog. Iam hoping to check out the same high-grade content
  from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to
  gget my ownn bblog now ;)

  วันอังคารที่ 26 กรกฏาคม 2016 เวลา 20:47 น. posted by Jeffrey
 • Comment Link Portekr

  Tadalafil improved erectile function at twentyfour and thirtysix hours after dosing in men with erectile dysfunction US trial.There are also a small number of pharmacotherapy agents that might be helpful as well as increasingly popular weightreduction surgeries. buy viagra online reputable In came the momentous discovery of DNAs doublehelix arrangement by English scientist Francis Crick and US biologist James Watson aided by English biophysicist Rosalind Franklin and New Zealandborn Maurice Wilkins.Mental processing was slow and I was having difculty with word nding more than the usual memory lapses of a healthy yearold.Systemic antibiotics e.Treatment depends on the stage of the disease and the presence of complications.They administer the shock.excessive hair on the body result of excessive secretion of androgenscombination chemotherapy propecia largo plazo Kuthe et al.Cecil Medicine.Cambridge University PressCooler foods will smell less.Conjunctivitis secondary to irritants e.Endocrine Gland Hypersecretion Hyposecretion Adrenal cortex Adrenal medulla Pancreas Parathyroid glands Pituitaryanterior lobe Pituitaryposterior lobe Thyroid gland Please refer to the Evolve website for additional exercises games and images related to this chapter.On examination her metacarpal joints and wrists are swollen and tender as are her knees and ankles bilaterally. sildenafil tablets 100mg a.STEEL HAND CWellcome Library London tr.vertebrae Backbones. levitra duracion efecto Treatment is conservative.pattern resembling small microscopic sacs alvYou may be asked the following questions Where do you feel the pain Is the pain all over or in a specific location Does the pain move into your back groin or down your legs Is the pain severe sharp or cramping Do you have it all the time or does it come and go Does the pain wake you up at night Have you had similar pain in the past How long has each episode lasted When does the pain occur For example after meals or during menstruation What makes the pain worse For example eating stress or lying down What makes the pain better For example drinking milk having a bowel movement or taking an antacid What medications are you taking Have you had a recent injury Are you pregnant What other symptoms do you have Tests that may be done include Barium enema Blood urine and stool tests CT scan Colonoscopy or sigmoidoscopy EKG electrocardiogram or heart tracing Ultrasound of the abdomen Upper GI and small bowel series Xrays of the abdomen Prevention The following steps may help prevent some types of abdominal pain Avoid fatty or greasy foods.atrophyTrazodone is an atypical antidepressive agent chemically and pharmacologically distinct from other currently available antidepressants Haria et al.It is used to image a wide range of body tissues including the bones heart thyroid and lungs. 40 viagra 99 dollars The central and peripheral nervous systems can be permanently damaged.b.b.found dopamine D and D receptor gene expression in rat CC.

  วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2016 เวลา 18:24 น. posted by Portekr
 • Comment Link VinceDeaddy

  The spike was dipped into the vaccine and then pressed into the arm of the patient.a. prednisone for dogs for sale feces Solid wastes stool.Meningiomas and schwannomas are two other types of brain tumor.d.genes Regions of DNA within each chromosome. accutane online fast deliverey Animals have evolved lightsensitive organs which are their main source of information about the surroundings.Exertional syncope is particularly common and is found in up to of cases.Compare the density of bone with a standard control which is the bone density of a healthy yearold person.R.Erythrocytes are fairly uniform in size and shape. canadian viagra pharmacy Western blots on isolated tissue strips and immunocytochemistry of cultured corporal smooth muscle cells using antibodies to the KATP channel have documented the presence of the KATP channel protein Christ et al.If the area of the moving limbs is A and the final velocity of the accelerated water is v the mass of water accelerated per unit time in the treading motion is given by see Exercise m A v w buy propecia online uk The sensitive cells in the eye and ear respond to the stimulus by initiating a series of nerve impulses along sensory nerve bers that lead to the brain.Quick Hit bleeding from the small bowel may manifest as melena or hematochezia.The last years have however seen significant growth in research on prostatitis resulting in better evidencedbased therapies. generic 5mg cialis From Newtons laws it can be shown that angular momentum of a body is con served if there is no unbalanced external torque acting on the body.

  วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2016 เวลา 06:18 น. posted by VinceDeaddy
 • Comment Link Abby

  I'd all the time feed as late as possible at night time, and then as early as potential
  in the morning as I might....so don't be concerned, you won't lose sleep over this.

  วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 03:44 น. posted by Abby
 • Comment Link HectDiantee

  In the s Italian physician and scientist Girolamo Fracastoro suggested that minute particlessporesmight be responsible.Causes include HTN leading to myocardial hypertrophymost common cause of diastolic dysfunction Valvular diseases such as aortic stenosis mitral stenosis and aortic regurgitation Restrictive cardiomyopathy e.Attraction that crosses the parentchild boundaries may lead to inappropriately intimate behavior with the adolescent which is known as incest.PDE inhibitors were initially introduced as ondemand treatment however tadalafil has also been approved for continuous everyday use in pfizer viagra for sale Respiratory failureIn Krimpen aan den IJssel a municipality near Rotterdam all men aged years without cancer of the prostate or the bladder and without a history of radical prostatectomy or neurogenic bladder disease were invited to participate in JuneTranscriptional and epigenetic mechanisms of addiction. buy nolvadex online with master card Blood poisoning or general sepsis from the Greek for putrefaction was the endstage of infection with a range of effects including widespread inflammation blood clotting and eventual organ failure.Vomiting is the likely cause of her metabolic alkalosisas HCl is lost dur ing vomiting the stomach generates bicarbonate which causes the alkalosis.If the pericarditis is infective antibiotics or antifungals are prescribed depending on the microorganisms detected in specimens obtained by pericardiocentesis. vardenafil vs viagra inammation of the connective tissue interstitium lying between the renal tubulesProteinuria and HematuriaBr J Urol.Significantly more furosemide is excreted in urine following the IV injection than after the tablet or oral solution.Ceftriaxone can be given as an IM injection to treat gonorrhea. cialis original de la india The cerebellum functions to coordinate voluntary movements and to maintain balance and posture.Heart attack b.Lower GI bleeding is classically defined as bleeding below the ligament of Treitz.million per mm or L Segs polys Hct M Lymphs F Eos Hgb M gdL Baso F gdL Mono Platelets mm or L FIVE SHORT CLINICAL CASES cheap lasix online Nolvadex tamoxifen used to treat estrogen receptorpositive breast cancer in women is an example of aan drug.

  วันจันทร์ที่ 07 ธันวาคม 2015 เวลา 03:35 น. posted by HectDiantee
 • Comment Link Anthonykeld

  http://comprarcialisgenericomadrid.com/ cialis
  http://achetercialisgeneriquefrance.net/ acheter cialis
  http://buypropeciagenericonline1mg.net/ propecia online
  http://orderkamagraonlineusa.net/ Buy kamagra online

  วันอังคารที่ 01 ธันวาคม 2015 เวลา 23:07 น. posted by Anthonykeld
 • Comment Link Anthonykeld

  http://comprarcialisgenericomadrid.com/ cialis
  http://achetercialisgeneriquefrance.net/ vente cialis
  http://buypropeciagenericonline1mg.net/ generic propecia
  http://orderkamagraonlineusa.net/ Buy kamagra online

  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 22:59 น. posted by Anthonykeld
 • Comment Link Anthonykeld

  http://comprarcialisgenericomadrid.com/ cialis
  http://achetercialisgeneriquefrance.net/ cialis generique
  http://buypropeciagenericonline1mg.net/ propecia online
  http://orderkamagraonlineusa.net/ buy kamagra onlnie

  วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2015 เวลา 00:33 น. posted by Anthonykeld
 • Comment Link Anthonykeld

  http://comprarcialisgenericomadrid.com/ cialis generico
  http://achetercialisgeneriquefrance.net/ prix cialis
  http://buypropeciagenericonline1mg.net/ buy propecia onlnie
  http://orderkamagraonlineusa.net/ Buy kamagra online

  วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015 เวลา 17:08 น. posted by Anthonykeld
 • Comment Link Anthonykeld

  http://comprarcialisgenericomadrid.com/ venta cialis
  http://achetercialisgeneriquefrance.net/ cialis generique
  http://buypropeciagenericonline1mg.net/ order propecia
  http://orderkamagraonlineusa.net/ order kamagra

  วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10:04 น. posted by Anthonykeld

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.

"กินและเที่ยวเรื่อยไปตามใจฉัน"

Wat*ka*Darin Contact

watkadarin Guest

เรามี 1254 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

 

ขออภัย เนื่องจากถูก spam คุกคาม

จึงของดลงทะเบียนสมาชิกชั่วคราว

ลงทะเบียน